COMPLIANCE

Compliance to zgodność z istniejącymi przepisami prawnymi w danym przedsiębiorstwie. Dzięki temu system zapewnia stałą kontrolę w procesie zarządzania kryzysowego, co umożliwia zgodne wdrożenie procedur kryzysowych.

Pełny sukces compliance składa się z działań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Pierwsze z nich to m.in. przygotowanie odpowiednich procedur, instrukcji postępowania i regulaminów, które następnie zostaną wdrożone do organizacji w celu ich stosowania. Każdy powinien mieć do nich wgląd, by przestrzegać wszystkich umownie spisanych zasad i obowiązków. Natomiast działania zewnętrzne opierają się przede wszystkim na współpracy z zewnętrznymi podmiotami tj. kontrahenci czy klienci, z którymi zawierane są umowy zgodne z prawem. Należy tutaj przestrzegać przepisów m.in. zachowania poufności zawodowych czy dotyczących ochrony danych osobowych (RODO).

Nasz CEO Michał Lorenc jest również współzałożycielem Stowarzyszenia Praktycy Compliance, dzięki czemu łączymy wiedzę oraz doświadczenie wielu specjalistów, by móc świadczyć usługi najwyższej jakości.

W zakresie compliance możemy zorganizować szkolenia dla firm w zakresie tj. np.:

  • kanały sygnalizowania i ochrony sygnalistów,
  • przeciwdziałanie korupcji i konfliktom interesów,
  • bezpieczeństwo biznesu,
  • zarządzanie kryzysowe (w tym automatyzacja procesów).

NAPISZ DO NAS

ODPOWIEMY NA KAŻDE PYTANIE W CIĄGU 24 H

FORMULARZ KONTAKTOWY

    *pole obowiązkowe