Kontakt

Celius Sp. z o.o.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 385812656
NIP: 9462696199
KRS: 0000834447
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN